Sidebar

TYDP

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı; siyaset, diplomasi, kamu ve özel sektör, sivil toplum,...